Julinen kuuleminen laajakaistaverkon rakentamisesta Oulun Pikkaralaan

ke 10. helmikuuta 2021 15.19.00

Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy rakentaa valokuituverkkoa Oulun Pikkaralan alueelle. Verkon arvioidaan olevan valmis 30.8.2022. Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, joilla tarjotaan vähintään 100Mbit/s symmetrisiä laajakaistayhteyksiä. Investointihankkeeseen on haettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseuturahaston tukea.

Rakennettavalla alueella ei ole vastaavaa laajakaistainfrastruktuuria. Tällä kuulemismenettelyllä Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy pyytää muita operaattoreita ilmoittamaan, aikovatko ne rakentaa ja ottaa käyttöön Oulun Pikkaralan alueella vastaavaa laajakaistaverkkoa kolmen vuoden kuluessa tämän julkisen kuulemisen ilmoituksen julkaisemispäivämäärästä, joka on 12.2.2021.

Katso ilmoitus tästä.

Tilaa valokuitu jo tänään!

TV-palvelun hinnasto & ohjeet

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon