Oulunsalo 2023 rakennettava alue

pe 15. syyskuuta 2023 15.50.00

Runkoverkon rakentaminen ja tonttikaivut ovat tällä hetkellä käynnissä Kourassa, josta ne etenevät Kouranpeltoon. Vihiluodossa rakennamme tällä hetkellä Vihiluodontiellä, Tetriläntiellä ja Vihipellontiellä.

Tonttisuunnitelmat

Tonttisuunnitelmien teko on etenemässä Pellonpäästä Rannan alueelle.

Tonttisuunnitelmat ovat valmistuneet seuraavilla alueilla:

 • Koura, Kouranpelto
 • Lunki
 • Öörni
 • Lassila I ja II
 • Pellonpää 

Teiden alitukset

Teiden alituksia tehdään tällä hetkellä Lassilassa ja Pellonpäässä. Näiden alueiden alitukset pyritään saaamaa valmiiksi vielä ennen routaa.

Teiden alitukset ovat valmistuneet seuraavilla alueilla:

 • Koura, Kouranpelto
 • Lunki
 • Öörni

100 euron liittymätarjous

Öörnissä ja Lunkin alueella  100 euron liittymä-tarjous on voimassa syyskuun loppuun saakka. Yhteisrakentamiseen kuuluvalla Ruustinnantiellä tarjous jatkuu.

Kouran ja Kouranpellon alueella 100 euron liittymätarjous on päättynyt.

Liittymien käyttöönotto

Käyttöönotot alkavat Kouran alueelta, josta ne etenevät Kouranpeltoon ja Öörnin suuntaan. Jos rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan, ensimmäisiä käyttöönottoja päästäneen tekemään loka-marraskuun aikana. Kun rakentaminen etenee, pystymme arvioimaan tarkemmin myös käyttöönottojen aikataulua.


Päivitetty 29.8.2023

Maanrakennustöiden osalta verkon rakentaminen on keskittynyt teiden alituksiin. Teiden alitusryhmä kulkee varsinaisen verkonrakennusryhmän edellä. Samanaikaisesti alitusten kanssa on tehty tonttisuunnitelmia.  Pyrimme tekemään mahdollisimman paljon tonttisuunnitelmia ja teiden alituksia sulan maan aikana.

Tonttisuunnitelmat

Tonttisuunnitelmat ovat valmistuneet seuraavilla alueilla:

 • Koura, Kouranpelto
 • Lunki
 • Öörni
 • Lassila I ja II.

Pellonpäässä tonttisuunnitelmat ovat valmistumassa ja etenevät sieltä seuraavaksi Rannan alueelle.

Teiden alitukset

Teiden alitukset ovat valmistuneet seuraavilla alueilla:

 • Koura, Kouranpelto
 • Lunki

Öörnissä alitukset ovat vielä hieman kesken. Öörnistä alitukset etenevät seuraavaksi Lassilaan ja Pellonpäähän

Näillä alueilla 100 euron liittymätarjous on päättymässä

Samaan aikaan kun alitusryhmä siirtyy kauemmaksi, 100 euron liittymätarjous päättyy. Tämän jälkeen tehdyt tilaukset ovat jälkiliittymiä, jotka myydään 500 euron jälkiliittymähintaan ja toimitetaan seruaavalla rakentamiskaudella 2024.

Näillä alueilla sadan euron liittymätarjous päättyy elokuun lopussa

Kouran alueella 100 euron liittymä-tarjous on voimassa vielä elokuun ajan. Yhteisrakentamiseen kuuluvilla teillä Simuliinintie, Kovalankuja ja Simuliininkuja tarjous jatkuu.

Kouranpellon alueella 100 euron liittymätarjous päättyy elokuun lopussa. Laitathan liittymätilauksesi kuntoon pikaisesti!

 

Näillä alueilla sadan euron liittymätarjous päättyy syyskuun lopussa

Öörnissä 100 euron liittymä-tarjous on voimassa syyskuun loppuun saakka. Yhteisrakentamiseen kuuluvalla Ruustinnantiellä tarjous jatkuu.

Lunkin alueella 100 euron liittymä-tarjous on voimassa syyskuun loppuun saakka. Viimeistään nyt kannattaa laittaa liittymä tilaukseen!

 

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Aluekeskus on saapunut ja asennettu paikoilleen. Parhaillaan siellä tehdään kalustustöitä. Runkokaivuut starttaavat elokuun aikana. Ensimmäisenä kaivetaan runkoyhteydet kuntoon Vihiluodontieltä aluekeskukselle.

Kun rakentaminen etenee, pystymme arvioimaan tarkemmin myös käyttöönottojen aikataulua. Käyttöönotot alkavat Kouran alueelta, josta ne etenevät Kouranpeltoon ja Öörnin suuntaan. Jos rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan, ensimmäisiä käyttöönottoja päästäneen tekemään loka-marraskuun aikana.


Päivitetty 7.7.

Valokuidun rakentaminen etenee teiden alituksilla ja tonttisuunnitelmien teolla. Vastaathan puhelimeesi, kun suunnittelijamme tavoittelee sinua ajan sopimiseksi.

Suunnittelukäynnin jälkeen tiedossasi on valokuitukaapelin kaivureitti tontilla ja päätelaitteen sijoituspaikka. Valokuitu tuodaan kiinteistöösi yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Emme koskaan tule tontillesi ilman lupaa, vaan sinuun ollaan yhteydessä ennen tonttikaivuiden aloittamista. Katso video suunnittelukäynnistä.

Kourasta jä Öörnistä kohti Lunkia ja Lassilaa

Kouran alueella tonttisuunnitelmat alkavat olla tehtyinä. Alituksia tehdään yhä. Kourasta työt jatkuvat Öörniin ja sieltä Lunkin ja Lassilan suuntaan. 

Teiden alitusten jälkeen rakentaminen alueilla jatkuu runko- ja jakelureittien kaivutöillä. 

Vihiluoto

Vihiluodossa rakennetaan tällä hetkellä Professorintiellä. Tekeillä on sekä teiden alituksia että sähkö- ja valokuituverkon kaivutöitä. 

Yhteisrakentamisen vaikutukset aikatauluihin

Vihiluodossa sekä Oulunsalon Lassilassa ja Öörnissä valokuitua laitetaan samaan kaivantoon sähköverkon kanssa. Tämä voi vaikuttaa toimitusaikatauluihin. Lue lisää.

 


Päivitetty 21.6.2023

Tonttisuunnitelmat Kouran, Öörnin ja Vihiluodon alueilla on lähes tehty. Tällä hetkellä Kouran ja Vihiluodon alueilla tehdään teiden alituksia. Näiltä alueilta alitukset etenevät Öörnin suuntaan. Myös Oulunsalon laiteasemaon saapunut aikataulussa ja olemme aloittaneet aseman sähköistämisen sekä laitetekniset työt.

Vihiluodossa valokuitua rakennetaan yhteisrakentamisena sähköverkon kanssa. Alueen ilmajohtoverkkoa korvataan maakaapeliverkolla ja samaan kaivantoon laitetaan myös valokuitua. Näin vähennetään rakentamisajan aiheuttamia haittoja asukkaille ja alueen liikenteelle. Yhteisrakentamisen aikataulu vaikuttaa valokuituyhteyksien käyttöönoton aikatauluihin.  Ensimmäiset valokuituyhteydet Vihiluodossa saadaan käyttöön arviolta tämän vuoden aikana.

Myös Öörnissä ja Lassilassa on alueita, joilla valokuitua rakennetaan yhteisrakentamisena sähköverkon kanssa. Näille alueille valokuituverkko rakentuu vuonna 2024.

Kumppaninamme Oulunsalossa toimii Nordic Tele Service Oy ja Vihiluodossa Omexom Oy , joten heidän kalustoaan näkyy myös katukuvassa kesän aikana.

Kuva: Rakentaminen Kouran, Öörnin ja Vihiluodon alueilla on alkanut ja etenee Öörnin suuntaan.

 


Päivitetty 25.5.2023

Routatilanne alkaa näyttää hyvältä ja teiden alitusten teko päästään aloittamaan touko-kesäkuun vaihteessa. Varsinaiset verkon rakentamiseen liittyvät maatyöt alkavat kesäkuussa.  Muistatathan noudattaa varovaisuutta liikkuessasi koneiden lähellä.

Täältä rakentaminen alkaa.

Tonttisuunnitelmien teko käynnissä

Tonttisuunnitelmien teko Oulunsalossa etenee hyvää vauhtia. Suunnittelijamme ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi käynnistä, jonka aikana tehdään tonttisuunnitelma ja sisäverkon selvitys. Asukkaan kannattaa selvittää etukäteen, onko tontilla valmiita putkituksia, sillä niitä voidaan hyödyntää valokuidun tuomisessa ja näin minimoida kaivujälkiä pihalla.

Katso videolta, mitä suunnittelukäynnin aikana tapahtuu.


Päivitetty 28.4.2023

Oulun kaupungin sijoitusluvat ovat saapuneet ja verkon kaivutyöt voidaan näiltä osin aloittaa heti, kun routa on sulanut. Valokuituverkon rakentaminen alkaa teiden alituksilla. Kevään edistyminen vaikuttaa merkittävästi aloitusaikatauluun. Erityisesti liittymien kohdalla routa on usein syvällä ja sulaminen hidasta. Odotamme vesisateita, jotka jouduttaisivat maan sulamista.

Tonttisuunnitelmien teko on käynnistymässä lähiviikkoina. Suunnittelijamme ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi käynnistä, jonka aikana tehdään tonttisuunnitelma ja sisäverkon selvitys. Asukkaan kannattaa selvittää etukäteen, onko tontilla valmiita putkituksia, sillä niitä voidaan hyödyntää valokuidun tuomisessa ja näin minimoida kaivujälkiä pihalla.

Katso videolta, mitä suunnittelukäynnin aikana tapahtuu.


Päivitetty 17.03.2023

Aloitamme valokuituverkon laajentamisen Oulunsalossa kesällä 2023. Tästä päivityksestä voit seurata hankkeen etenemistä. Oulunsalon hankealue on jaettu noin sadan kiinteistön alueisiin ja rakentaminen alueelta toiselle etenee kysynnän mukaan. Valokuidun rakentaminen on pitkä prosessi ja ensimmäiset liittymät saadaan käyttöön noin vuoden kuluttua rakentamisen aloittamisesta.

Täältä rakentaminen alkaa.
Luvitus- ja suunnitteluprosessi ovat loppusuoralla

Suunnitteluvaiheessa kuitukaapeleiden reitit on merkitty kartalle ja selvitetty, mihin aluekeskukset on mahdollista sijoittaa. Kaapeleille ja keskuksille tarvittavia sijoituslupia on haettu muun muassa Oulun kaupungilta ja ELY-keskukselta. Myös materiaalihankinnat ovat jo pitkällä.

Urakoitsijat on valittu

Oulunsalossa urakoitsijanamme toimii Nordic Tele Service Oy. Vihiluodon alueella, jossa valokuitua rakennetaan yhteisrakentamisena sähköverkon kanssa, urakoitsijana toimii Omexom Oy.

Tonttisuunnittelu käynnistyy keväällä

Tonttisuunnittelu käynnistyy arviolta huhti-toukokuussa, jolloin suunnittelijamme ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi käynnistä, jonka aikana suunnittelette yhdessä, miten valokuitu kannattaa tontilla rakentaa ja mihin valokuitupäätelaite asennetaan. Valokuidun reitti tontillesi kaivetaan hyväksymäsi suunnitelman mukaan.

Kaapelin sijainti tontilla on hyvä dokumentoida siltä varalta, että joudut myöhemmin tekemään alueella muita kaivuutöitä.

Maanrakennustyöt käynnistyvät

Maanrakennustyöt Oulunsalossa alkavat heti roudan sulettua. Näillä korkeuksilla hommiin päästään yleensä kesäkuun alussa. Ensimmäisessä vaiheessa teemme teiden alituksia. Sen jälkeen rakennamme teiden varsille runko- sekä jakeluverkkoa, mutta teemme alueella samanaikaisesti myös monenlaisia muita verkon rakentamiseen liittyviä töitä.

Niin kauan kuin maanrakennus on kesken, emme pysty kertomaan tarkkaa aikataulua liittymäsi käyttöönotolle. Ajankohta täsmentyy rakentamisen edetessä.

Tilaa valokuitu jo tänään!

Kaapeli-TV tuo laatua katseluun

Kaapeli-TV tuo kotiisi häiriöttömät televisio- ja radiosisällöt. Tilattavissa kaikilla valokuitualueillamme.

Oulun Seudun Sähkö 100 vuotta

Tutustu 100-vuotisjuhlasivustoon